ตัวอย่าง ก.พ. PDF A4

ทดลองอ่าน หนังสือ พิชิต ก.พ. 2563 ขนาด A4

(ซึ่งเป็นขนาดที่เหมือนกับที่อื่นๆ แต่ที่เรา แถมให้ฟรี! เมื่อสั่งซื้อเล่ม ฉบับมือถือ)

เพื่อสำหรับใช้ในการพริ้นท์ หน้าที่เราต้องการเน้นการอ่าน หน้าไหนที่ไม่ได้เน้น ก็เลือกอ่านจากมือถือ (ไม่ต้องขยาย พอดีกับทุกหน้าจอมือถือ) จะได้ไม่่ต้องสิ้นเปลื้องกระดาษ หมึกพิมพ์ และเสียเวลาในการพริ้นท์ (เนืื้อหาเหมือนกับเล่มฉบับมือถือทุกอย่าง ต่างที่ขนาดเท่านั้น)