แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย Conversation

ข้อสอบภาษาอังกฤษ Conversation

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย ฟรี

ข้อสอบภาษาอังกฤษ Conversation

เป็นแนวข้อสอบมาตรฐาน ที่ใช้ในการสอบบรรจุ

งานราชการ รัฐวิสาหกิจ ของทุกหน่วยงาน

ในการ สอบราชการ สอบบรรจุทำงานราชการ

ไม่ว่าจะเป็นการ สอบ ก.พ. สอบครูผู้ช่วย สอบท้องถิ่น สอบ กทม สอบตำรวจ สอบทหาร สอบ TOEIC, TOEFL, IELTS หรือ สอบภาค ก. ภาค ข. หรือการสอบรัฐวิสาหกิจ สอบธนาคาร ล้วนใช้หลักการในออกข้อสอบที่คล้ายคลึงกัน ความยากง่ายแทบไม่แตกต่างกันมากนัก หลักการสำคัญคือความเข้าใจที่เรามีต่อภาษาอังกฤษ จะผ่านมากี่ยุคกีสมัย ก็ยังเป็นไปแนวทางเดิม เพราะหลักของโจทย์มิได้เปลี่ยนแปลงไป จะเปลี่ยนแต่เพียงรูปแบบภายนอกคือโจทย์เท่านั้น

ฉะนั้นการจับใจความจึงเป็นหลักสำคัญ และการที่เราได้อ่านข้อสอบบ่อยๆ การลองทำแบบทดสอบบ่อยๆ โดยมีคำเฉลยอธิบายที่ละเอียด และชัดเจนเพียงพอ ก็จะทำให้เราเกิดความชำนาญ และสามารถจับใจความหลักนั้นได้เองโดยธรรมชาติ


1. Your friend is going to study in Italy. You come to see him off at the airport.

You say, “ …………… ”

 

1. So long.

2. See you soon.

3. Have fun.

4. Please come again.

 

ดูเฉลย
ตอบข้อ 1. เพราะ : So long. โชคดีนะ ส่วนข้อ 4 หมายถึง กรุณามาอีกครั้ง

 


2. Situation : At the shop. A salesgirl : Here’s your change. A customer : Thank you.

A salesgirl : ……………

 

1. Goodbye

2. Good luck

3. See you again.

4. Please come again.

 

ดูเฉลย
ตอบข้อ 4. เพราะ : please come again. กรุณามาอีกครั้งนะ

 


3. Tom : Thank you for having me in your party. I’m getting a train at six o’clock. ……………

Jane : It’s nice to have you today. Good bye!

 

1. Let me go.

2. I have to leave now.

3. Nice to meet you.

4. Have a good time.

 

ดูเฉลย
ตอบข้อ 2. เพราะ : I have to leave now. ต้องไปแล้วนะเนื่องจากต้องไปรถไฟช่วงหกโมง

 


4.Your American frican will visit Bangkok at the first time and he asks for help.

You say, “ …………… ”

 

1. You had better visit the temples.

2. You can vist the palaces.

3. I think you will visit the markets.

4. You may go sightseeing.

 

ดูเฉลย
ตอบข้อ 1. เพราะ : You had better visit the temples. น่าจะแนะนำเขาไปเที่ยวที่วัด

 


5. Your friend has a headache.

You say, “ …………… ”.

 

1. See the doctor, please.

2. You ought to see the doctor.

3. I want you to take a rest.

4. You can test.

 

ดูเฉลย
ตอบข้อ 3. เพราะ : I want you to take a rest. ฉันต้องการให้คุณพักผ่อน

 


6. A : The weather is so cold.

B : ……………

A : Oh, that’s good idea.

 

1. You can’t stay outside.

2. You may close the windows.

3. You can turn off the air-conditioner.

4. You should wear a sweater

ดูเฉลย
ตอบข้อ 4. เพราะ : You should wear a sweater. คุณควรจะสวมเสื้อกันหนาวหรือเสื้อแขนยาว

 


7. John : Our school is very dirty. ……………

Jim : I think so.

 

1. Everyone should not litter.

2. Do you mind stopping littering ?

3. stop littering.

4. will you stop littering ?

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 1. เพราะ : Everyone should not litter. คุณอย่าทิ้งขยะ (litter = ขยะ) 

 


8. A : I feel tired. I have worked for 3 hours. but I can’t finish it.

B : ……………

A : Thank you for your advice.

 

1. Stop working.

2. Would you like to take a rest.

3. You should stop for a while.

4. You may stop working for a while.

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 2. เพราะ : Would you like to take a rest. คุณควรจะหยุดพักสักครู่ 

 


Situa : David meets a new student, Paul. Paul : Excuse me, where is the library ? Davin : Are you new to the school ? …….. 9 …….. David. Paul : …….. 10 …….. Nice to meet you. David : O.K. Go straight ahead. It’s opposite the White Building.


9.

1. It is

2. My name is

3. My friend call me

4. My friend’s name is

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 2. เพราะ : My name is บอกชื่อว่าผมชื่อ David 

 


10.

1. I’m Paul

2. You are Paul

3. You are my friend

4. Paul is my friend

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 1. เพราะ : I’m Paul. ตอบกลับว่าผมชื่อ Paul

 1. A : Hi there.

B : Hi I ‘haven’t seen you around here before. Have you been working long ?

A : ………… .

 

1. No, I’ve only been here a few months. I work in the Human Resources Department.

2. No, I’ve a better result.

3. Yes, I have one.

4. Yes I’ve only been in the dorm for few months before leaving.

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 1. เพราะ : No, I’ve only been here a few months. I work in the Human Resources Department. ไม่ ฉันจะอยู่ที่นี่อีกไม่กี่เดือน ฉันทำงานในส่วนทรัพยากรมนุษย์ 

 


2. A : Ah, this bus seems to be running late. How long of a wait is it already ?

B : ………… .

 

1. It is 3 meter long.

2. I think, I will go for a walk.

3. I’ve been here for at least fifteen minutes now.

4. I am better run.

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 3. เพราะ : I’ve been here for at least fifteen minutes now. ฉันอยู่ที่นี่อย่างต่ำ 15 นาทีแล้วล่ะ

 


3. A : …………

B : Actually, I’m going to the City Hall to cast my vote for mayor.

 

1. Where are you heading today ?

2. Who are you talking to ?

3. How do you get to the City Hall ?

4. I will vote for mayor.

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 1. เพราะ : where are you heading to day ? วันนี้คุณจะไปไหน

 


4. A : I love reading. Right now I’m reading a Stephen King book …………

B : Not really, I don’t like him.

 

1. Have you thought about what I have said.

2. Where did I go wrong ?

3. Do you like Stephen King ?

4. How about some more drink ?

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 3. เพราะ : Do you like Stephen King? คุณชอบ Stephen King ไหม 

 


5. A : …………

B : It’s nice, but I would rather get paid for my overtime hours than have new furniture.

 

1. No, I was working late.

2. Do you think they’re going to make it to the finals this year ?

3. Did you happen to catch the game last night ?

4. What do you think of the new office furniture ?

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 4 เพราะ : What do you think of the new office furniture ? คุณคิดยังไงกับเฟอร์นิเจอร์ใหม่ของออฟฟิศ 

 


6. A : …………

B : Oh, Rick and I go way back. We studied nursing together.

 

1. Have you tried Rick’s punch yet.

2. Why aren’t you dancing with Rick ?

3. How are you knowing Rick ?

4. Did you hear Rick is coming to town ?

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 3. เพราะ : How are you knowing Rick ? คุณรู้จัก Rick ได้ยังไง

 


7. A : did you hear that the Pope is coming to town ?

B : ………… .

 

1. Yes. I can hear about pepe on the radio.

2. Yes. I heard that on the news today.

3. No, I haven’t know so much about him.

4. No, I could see him on facebook.

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 2. เพราะ : Yes, I heard that on the news today. ใช่ ฉันได้ยินข่าวนี้แล้ว 

 


8. A : It’s warm in here. Do you mind if I open the window ?

B : ………… .

 

1. I’m sorry.

2. Go ahead.

3. Yes, I do.

4. Thank you.

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 2. เพราะ : Go ahead.

 


9. You want to borrow your friend’s dictionary. You ask, “ ………… ”

 

1. Can I lend you a dictionary ?

2. May I borrow your dictionary ?

3. Colud ypu offer me a dictionary ?

4. Would you mind getting me your dictionary ?

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 2. เพราะ : May I borrow your dictionary ?  

 


10. Someone is blocking your way, so you say, “Excuse me, ………… ”

 

1. please get lose.

2. may I pass away ?

3. please give me away.

4. may I get by ?

 

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 4. เพราะ : may I get by ?

 


ไฟล์ แนวข้อสอบ PDF

90 ฿


ข้อสอบ กพ 2564 PDF

สอบบรรจุข้าราชการ ก.พ. ครบทุกวิชา เด็มคุณภาพ เต็มข้อมูล เฉลยอธิบายละเอียด

99 ฿


ข้อสอบท้องถิ่น 2564 PDF

สอบข้าราชการท้องถิ่น ภาค ก กสถ ครบทุกวิชา ข้อมูลครบครัน เนื้อหาจัดเต็ม

115 ฿


ข้อสอบครูผู้ช่วย 2564 PDF

สอบบรรจุครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ ภาค ก ภาค ข ครบทุกวิชา 1,800 ข้อ 800 หน้า.

115 ฿


ไฟล์ PDF ข้อสอบ ก.พ. 2563

สอบบรรจุข้าราชการ ภาค ก. เนื้อหาแน่น ข้อมูลจัดเต็ม มีเฉลยอธิบายอย่่างละเอียด

หนังสือแบบเล่ม

360 ฿


สอบท้องถิ่น ภาค ข ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย และแผน ตรงประเด็น เนื้อหาเน้นๆ ชัดเจน

450 ฿


หนังสือติวสอบ ก.พ. สอบภาค ก. ระดับ 3 (ปริญญาตรี) เนื้อหาแน่น ครบเครื่องในเล่มเดียว

450 ฿


หนังสือเตรียมสอบท้องถิ่นภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วยท้องถิ่น ใช้สอบท้องถิ่น ภาค ข

350 ฿


หนังสือสอบท้องถิ่น ภาค ข. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สอบท้องถิ่น ภาค ข.ครบทุกเนื้อหาในการสอบ

450 ฿


สอบนายสิบ 4 เหล่าทัพ สอบนายสิบ ตำรวจ ทหาร และจ่าทหาร ได้ทุกหน่วยงาน เจาะข้อสอบตรงเป้า

345 ฿


หนังสือข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก เจ้าพนักงานท้องถิ่นภาค ก เพื่อสอบ อปท. อบต. อบจ. เทศบาล

650 ฿


หนังสือแนวข้อสอบ TOEIC สอบภาษาอังกฤษ ระบบใหม่ New TOEIC

380 ฿


หนังสือคู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เตรียมสอบครูผู้ช่วยภาค ก และ ครูผู้ช่วย ภาค ข สังกัด สพฐ.

380 ฿


หนังสือเตรียมสอบนายสิบตำรวจทุกสายงาน สายอำนวยการ สายปราบปราม ตรงเป้า ตรงประเด็น

280 ฿


หนังสือสอบท้องถิ่น ภาค ข สอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน สอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ตรงจุดตรงประเด็น


1. I will call you as soon as I ………… .

 

1. arrive

2. arrives

3. was arriving

4. will arrive

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 1. เพราะ : arrive โครงสร้าง as soon as และ When เป็น s. + v. จะไม่เป็นลักษณะ continuous หรือ s. + will, would + v.1

 


2. We will have to ………… strictly to meet expenses this month.

 

1. economy

2. economize

3. economist

4. economical

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 2. เพราะ : economize ตำแหน่งขาด v. จึงต้องตอบข้อ 2 เพราะเป็น v.

 


3. The missing document was ………… in an empty office.

 

1. discover

2. discovery

3. discovered

4. discovering

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 3. เพราะ : discovered = ถูกค้นพบ เป็น passive คือ v. to be + v.3

 


4. If you need any help filling out the forms, ………… somebody at the front desk for assistance.

 

1. to ask

2. asking

3. asks

4. ask

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 4. เพราะ : If ในกรณีขอร้อง ให้เริ่มต้นด้วย v. ในประโยคหลัก คือ ask

 


5. We will need to think ………… in order to find a good solution to this problem.

 

1. creatively

2. creative

3. created

4. creator

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 1. เพราะ : creatively ในประโยคนี้ขาด adv. ขยาย think ที่เป็น v.

 


6. This office is expensive, but it’s ………… than our old office.

 

1. space

2. spacious

3. more spacious

4. the most spacious

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 3. เพราะ : more spacious เห็น than more ชั้นกว่า

 


7. Dr. Chin, ………… book I just showed you, works across the hall from me.

 

1. who

2. that

3. whom

4. whose

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 4. เพราะ : whose แสดงความเป็นเจ้าของว่าหนังสือเป็นของใคร

 


8. This new company headquartes is ………… Main Street.

 

1. at

2. on

3. in

4. to

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 2. เพราะ : เห็นถนน ให้ใช้ on

 


9. I really enjoy the work that i do, ………… I have a hard time getting along with my colleagues.

 

1. but

2. and

3. as

4. or

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 1. เพราะ : but = แต่ที่ยากคือการเข้ากับเพื่อนร่วมงาน colleagues หมายถึง เพื่อนร่วมงาน

 


10. The visitor we are expecting in a few days ………… help finding a good hotel.

 

1. need

2. needs

3. have needed

4. are going to need

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 2. เพราะ : needs เป็น v. แท้ของประโยคหลัก ดังนั้นประธาน the cisitor เป็นเอกพจน์ จึงต้องเติม s ที่ needs

 1. The ………… of our manufacturing process has saved the company a lot of money.

 

1. simplification

2. simplify

3. simply

4. simple

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 1. เพราะ : simplificaตำแหน่งที่ขาดในประโยคคือ คำนาม (n)

 


2. Everyday employed by this office ………… a professional degree.

 

1. has

2. have

3. to have

4. is having

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 1. เพราะ : has v. ของ Every ต้องใช้เอกพจน์ คือ has = กำลังมี ไม่ได้ใช้ is having ไม่เหมาะจะเขียนเป็นแบบ continuous

 


3. You can expect ………… your first paycheck before the end of your first month of employment.

 

1. receive

2. to receive

3. receiving

4. receipient

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 2. เพราะ : to receive (expect + to + v.1)

 


4. It is better for the economy to buy things that are produced ………… rather then bringing in products from far away.

 

1. local

2. localize

3. locally

4. location

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 3. เพราะ : locally ประโยคนี้ขาดที่จะไปขยาย are produced

 


5. It you ………… your reservations earlier, you would have gotten on the flight you wanted.

 

1. made

2. had made

3. have made

4. would havemmade

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 2. เพราะ : had made (if สูตร 3/if + s. + had + v.3, s + would + have + v.3)  

 


6. The number of people who ask questions at the end of the lecture ………… always quite astonishing.

 

1. be

2. are

3. were

4. is

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 4. เพราะ : is (The number of เป็นประธานแบบเอกพจน์ จึงเป็น is)

 


7. you’ll find the letter ………… the papers on my desk.

 

1. along

2. among

3. almost

4. always

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 2. เพราะ : among + ด้วยมากกว่าสอง paaers มีมากกว่าสอง ถ้าสองใช้ between

 


8. We will review your application ………… you have submitted all your paperwork.

 

1. soon

2. as soon

3. as soon as

4. soon than

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 3. เพราะ : as soon as เป็นประโยค as soon หรือ when ตามด้วย s. + v. ทั่วไป ที่ไม่เป็นลักษณะ continuous หรือ will. would + v.1

 


9. Prices continue to ………… causing a great of financial difficulty.

 

1. up

2. high

3. raise

4. rise

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 4. เพราะ : rise = สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คำว่าสูงขึ้น ใช้ rise ส่วน raise แปลว่า ยกขึ้นหรือเลี้ยง 

 


10. Mr. Yamada ………… here for many years and is one of our most knowledgeable employees.

 

1. is working

2. used to work

3. has been working

4. will have worked

 

ดูเฉลย

ตอบข้อ 3. เพราะ : has been working ข้อนี้เป็นการเน้นย้ำให้เห็นว่าเขาทำงานมาหลายปีเป็นที่รู้กันสำหรับพนักงานทุกคน ให้ใช้ present perfect continuous คือ v. to have + been + v.ing ใน ที่นี้คือ has 

 


แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย Conversation

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย Conversation ใช้ในการสอบราชการได้ทุกหน่วยงาน

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย Vocabulary

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย Vocabulary ใช้ในการสอบราชการได้ทุกหน่วยงาน

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย Grammar

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย GRAMMAR ใช้ในการสอบราชการได้ทุกหน่วยงาน

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย Reading

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย READING ใช้ในการสอบราชการได้ทุกหน่วยงาน

แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

สรุป : สาระสำคัญ แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ Conversation

ที่ใช้ออกข้อสอบ เพื่อการสอบบรรจุรับราชการ

วิชาความสามารถทางด้านภาษา (ภาษาอังกฤษ) แบ่งออกเป็นหมวดใหญ่ๆได้ดังนี้ 1. GRAMMAR (การสนทนา, การพูดคุย)(ไวยากรณ์ เสียง ประโยค การประสมคำ การตีความ) Noun (คำนาม), Pronoun (สรรพนาม), Adjective (คุณศัพท์), Verb (กริยา), Adverb (กริยาวิเศษณ์), Conjunction (คำสันธาน) Preposition (คำบุรพบท), Interjection (คำอุทาน) 2. VOCABULARY (คำศัพท์, กลุ่มคำ, กลุ่มคำศัพท์, ประมวลคำศัพท์) 3. CONVERSATION (การสนทนา, การพูดคุย) 4. READING (การอ่านคำ , อ่านบทความสั้น, อ่านบทความยาว) (อ่านเพื่อหาใจความสำคัญของเรื่อง วัตถุประสงค์หลักหรือเจตนา)ฝากเก็บดวงดาวให้กับเนื้อหาข้อมูล-สินค้าบริการของหน้านี้ด้วยจ้า

(ดวงดาวจะถูกส่งตรงไปที่ Google Search Engine Result)
คะแนนจะนับครั้งแรกต่อ 1 ip = 1 ความเห็น
(♥ ขอขอบคุณทุกๆดวงดาวที่เรามีให้กัน ♥)
 
0 / 5

ดาวที่ให้ไว้

ตัวอย่าง แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย PDF

แนวข้อสอบกพ 64

PDF แนวข้อสอบ กพ 64 พร้อมเฉลย ตัวอย่าง ครบทุกวิชา ใช้สำหรับสอบ ก.พ. ปีล่าสุด 64

แนวข้อสอบท้องถิ่น 64

ไฟล์แนวข้อสอบท้องถิ่น 64 พร้อมเฉลย PDF ตัวอย่าง ครบทุกวิชา สอบพนักงานท้องถิ่น ภาค ก

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 64

สอบครูผู้ช่วย 64 อย่างมั่นใจ ข้อสอบครูผู้ช่วยครบทุกวิชา มีเฉลยอธิบายละเอียด สอบครูผู้ช่วย สพฐ. ภาค ก ข

แนวข้อสอบ ก.พ.

เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบ ก.พ. อย่างมั่นใจ กับแนวข้อสอบ ก.พ. พร้อมเฉลย PDF

ไฟล์ แนวข้อสอบ PDF

90 ฿


ข้อสอบ กพ 2564 PDF

สอบบรรจุข้าราชการ ก.พ. ครบทุกวิชา เด็มคุณภาพ เต็มข้อมูล เฉลยอธิบายละเอียด

99 ฿


ข้อสอบท้องถิ่น 2564 PDF

สอบข้าราชการท้องถิ่น ภาค ก กสถ ครบทุกวิชา ข้อมูลครบครัน เนื้อหาจัดเต็ม

115 ฿


ข้อสอบครูผู้ช่วย 2564 PDF

สอบบรรจุครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ ภาค ก ภาค ข ครบทุกวิชา 1,800 ข้อ 800 หน้า.

115 ฿


ไฟล์ PDF ข้อสอบ ก.พ. 2563

สอบบรรจุข้าราชการ ภาค ก. เนื้อหาแน่น ข้อมูลจัดเต็ม มีเฉลยอธิบายอย่่างละเอียด

หนังสือแบบเล่ม

450 ฿


สอบนายสิบ 4 เหล่าทัพ สอบนายสิบ ตำรวจ ทหาร และจ่าทหาร ได้ทุกหน่วยงาน เจาะข้อสอบตรงเป้า

450 ฿


หนังสือติวสอบ ก.พ. สอบภาค ก. ระดับ 3 (ปริญญาตรี) เนื้อหาแน่น ครบเครื่องในเล่มเดียว

280 ฿


หนังสือสอบท้องถิ่น ภาค ข สอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน สอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ตรงจุดตรงประเด็น

450 ฿


หนังสือเตรียมสอบท้องถิ่นภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วยท้องถิ่น ใช้สอบท้องถิ่น ภาค ข

360 ฿


สอบท้องถิ่น ภาค ข ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย และแผน ตรงประเด็น เนื้อหาเน้นๆ ชัดเจน

350 ฿


หนังสือสอบท้องถิ่น ภาค ข. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สอบท้องถิ่น ภาค ข.ครบทุกเนื้อหาในการสอบ

345 ฿


หนังสือข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก เจ้าพนักงานท้องถิ่นภาค ก เพื่อสอบ อปท. อบต. อบจ. เทศบาล

380 ฿


หนังสือคู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เตรียมสอบครูผู้ช่วยภาค ก และ ครูผู้ช่วย ภาค ข สังกัด สพฐ.

380 ฿


หนังสือเตรียมสอบนายสิบตำรวจทุกสายงาน สายอำนวยการ สายปราบปราม ตรงเป้า ตรงประเด็น

650 ฿


หนังสือแนวข้อสอบ TOEIC สอบภาษาอังกฤษ ระบบใหม่ New TOEIC

error: เตือน: เนื้อหานี้ได้รับการคุ้มครองตาม พรบ. ลิขสิทธิ์ !!